BELGISCH TERUGKEERBELEID AANGEPAST AAN AMNESTY-AANBEVELINGEN!

HET RISICO OP FOLTERING EN MISHANDELING BIJ GEDWONGEN TERUGKEER VAN MIGRANTEN MOET GRONDIG EN OP VOORHAND ONDERZOCHT WORDEN, OOK VOOR MENSEN DIE GEEN ASIEL AANVRAGEN. IDENTIFICATIEMISSIES MOETEN BETER OMKADERD WORDEN.

Deze eerdere aanbevelingen van Amnesty werden op 9 februari 2018 bevestigd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. De Belgische regering is ernstig tekortgeschoten bij de gedwongen terugkeer van Soedanezen, maar past nu haar beleid aan.

Soedan is een dictatoriaal regime waar de inlichtingendiensten zich ongestraft bezondigen aan foltering en mishandeling. De president, Omar al-Bashir, wordt door het Internationaal Strafhof gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. In 2016 tekenden Amnesty-onderzoekers zelf getuigenissen op van Soedanezen die verklaarden bij hun terugkeer in Soedan onmiddellijk aangehouden en mishandeld te zijn. Met terugkeer naar Soedan moet dus uiterst omzichtig worden omgesprongen.

Afbeeldingsresultaat voor amnesty

DE WAARSCHUWINGEN VAN AMNESTY

Wanneer bekend werd dat de Belgische regering Soedanese vertegenwoordigers zou ontvangen om migranten te identificeren en mogelijk terug te sturen naar Soedan, heeft Amnesty International er bij de regering op aangedrongen dat niemand mag worden teruggestuurd die een reëel risico loopt op foltering of mishandeling. Dit is ten strengste verboden door het internationaal recht (het zogenaamde non-refoulement principe). We drongen erop aan dat het risico op foltering of mishandeling bij terugkeer in ieder individueel geval grondig en op voorhand zou onderzocht worden. We wezen er bovendien op dat een identificatiemissie op zich risico’s met zich kan meebrengen.

Maar na eigen onderzoek, dat we in januari publiceerden, stelden we vast dat België de Soedanese identificatiemissie had ontvangen zonder de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Migranten zomaar confronteren met vertegenwoordigers van het regime waarvoor ze mogelijks op de vlucht zijn, is potentieel erg gevaarlijk voor henzelf en hun familie. Tijdens de interviews met de Soedanese vertegenwoordigers kunnen ze ook worden bedreigd of geïntimideerd.

Bovendien zijn mensen teruggestuurd naar Soedan, zonder dat voldoende werd onderzocht of ze bij terugkeer gevaar zouden lopen. De Belgische overheid is bijzonder onzorgvuldig te werk gegaan en heeft zijn internationaalrechtelijke verplichtingen geschonden.

DE OORSPRONG VAN DE KASAI CRISIS?

DE REGERING VAN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO (DRC) SCOORT SLECHT IN DE AANPAK VAN LOKALE CONFLICTEN.  PRESIDENT JOSEPH KABILA, DIE IN 2001 AAN DE MACHT KWAM NADAT ZIJN VADER WERD VERMOORD, IS ER NIET IN GESLAAGD OM BURGERS TE BESCHERMEN.

Volgens het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN (OHCHR) heeft de Congolese regering en de veiligheidsdiensten op sommige momenten, de lokale spanningen eerder gevoed en werd er zelfs met bepaalde milities samengewerkt in het plegen van misdrijven en schendingen tegen de burgerbevolking.

In april 2016 escaleerden de spanningen in de centrale Kasai provincie toen de nationale regering weigerde om Jean-Pierre Mpandi in zijn positie als traditionele chef, de zogenaamde Kamuena Nsapu, te erkennen. Gedurende de daaropvolgende weken begonnen de aanhangers van Kamuena Nsapuoverheidsinstellingen, politie en andere symbolen van de staat aan te vallen. Het geweld intensifieerde nadat chef Kamuena Nsapu doodgeschoten werd tijdens een operatie van het leger op 12 augustus 2016.

Wat is edge computing?

Edge Computing is gedecentraliseerde gegevensverwerking die specifiek is ontworpen voor het verwerken van gegevens die worden gegenereerd door het internet of things. In veel gevallen wordt de compute-apparatuur in een fysieke container of module gezet ter grootte van een vrachtcontainer, die dan onder een GSM-mast, want daar komen de gegevens vandaan.

Afbeeldingsresultaat voor iot

Edge Computing gaat erom de data te ontvangen, te verwerken, op te slaan en te verzenden naar cloudsystemen. In de edge wordt het kaf van het koren gescheiden en alleen relevante gegevens worden het netwerk opgestuurd.

Als de 4% waarover Olsen spreekt aan de rand van het netwerk kan worden verwerkt in plaats van in een centraal datacenter, heb je veel minder bandbreedte nodig en kun je ook sneller reageren dan wanneer het naar de centrale server wordt gestuurd voor verwerking.

Alle grote cloudaanbieders – zoals AWS, Azure of Google Compute Engine – bieden IoT-diensten aan en verwerken wat naar hen wordt verzonden. Maar in veel gevallen kan de edge die verwerking uitvoeren en de overbodige gegevens weggooien. Aangezien cloudaanbieders de hoeveelheid gegevens die zij verwerken in rekening brengen, is het in het financiële belang van de klant om de hoeveelheid gegevens die zij verwerken te verminderen.

“We hebben veel meer rekenkracht nodig aan de rand van het netwerk. Dit brengt diepgaande verandering op gang. Maar het interessante daaraan is dat, terwijl wij veel meer gegevens zullen zien die bij de rand worden geproduceerd, maar een zeer beperkte hoeveelheid daarvan ver hoeft te reizen,” zegt Olsen.

“Edge datacenters hebben de neiging gegevens te aggregeren en actuation-functies uit te voeren om een antwoord te geven met een lage latency”, zegt Jim Poole, vice president business development bij Equinix. “Wat de meeste bedrijven nog steeds doen is metadata van al deze edge locaties op een centrale locatie aggregeren om aan machine learning en analytics te kunnen doen.”

Prashanth Shenoy, Cisco’s vicepresident marketing voor bedrijfsnetwerken en het IoT, is het ermee eens dat meer compute-gebruik naar de edge moet worden verplaatst.

“De compute is goedkoper en sneller geworden dan het netwerk, waardoor het voordeliger is om het bij de rand te doen,” zei hij. “Ook in gevallen waarin bandbreedte een belangrijke rol speelt of gebruikers zich op externe locaties bevinden, zoals op zee of in een mijn, en je niet over goede connectiviteit beschikt, hebt je rekenkracht en analyses aan de rand nodig.

WAT ZIJN SUPERFOODS???

Er bestaat geen medische of juridische definitie die superfoods eenduidig definiëren. In de winkel wordt de term superfoods gebruikt voor bessen, poeders en granen die supervoedzaam en ultragezond zijn, of dat wordt toch beweerd.Ze hebben vaak specifieke eigenschappen. Zo geven ze misschien een boost aan energie, vitamine C, het libido, de intellectuele prestaties of concentratie.

Afbeeldingsresultaat voor superfoods

ZIJN SUPERFOODS ECHT SUPER?

Als je voor superfoods kiest, wees kritisch voor de beloftes op de verpakking. Veel van die beloftes zijn immers niet wetenschappelijk onderbouwd. Superfoods zijn aan de basis gezond maar je kan ze perfect vervangen door goedkopere alternatieven zoals brood, fruit en vis. Zorg er wel voor dat je genoeg varieert in je maaltijden.

HOLOGRAFISCHE SALONTAFELS: HET BEELD VAN DE TOEKOMST!!!

Als je de vakantiekiekjes van je vorige vakantie opnieuw bekijkt, is het je misschien opgevallen: het is moeilijk om de omgeving en de sfeer te vatten op een manier die achteraf dezelfde indruk wekt. Gelukkig zijn er sinds kort een hele nieuwe reeks sensoren en camera’s beschikbaar die inzetten op de zogenaamde ‘plenoptische’ voorstelling. Plenoptisch verwijst naar de wiskundige voorstelling die informatie levert over elk mogelijk punt in een visuele scène en hoe de waarneming van dit punt wijzigt wanneer het geobserveerd wordt vanuit verschillende kijkhoeken. “Pleno” is ook het Latijnse woord voor “volledig” en weerspiegelt de visie dat toekomstige beeldvormingssytemen een zeer complete weergave kunnen genereren van een bepaald beeld of scène.

Holografische salontafels: het beeld van de toekomst

Tot voor kort waren beelden gebaseerd op 2D of 3D scans van een scène en leverden ze enkel maar een subset van de plenoptische voorstelling op. Bovendien wordt het beeldmateriaal meestal verder gereduceerd in zijn verschillende dimensies: het aantal cameraposities, de nauwkeurigheid van de kleurinformatie, het aantal beelden per seconde enzovoort. Daarom levert het fototoestel waarmee je foto’s nam van de vele plaatsen die je bezocht op je laatste vakantie enkel een beperkte benadering van de plenoptische voorstelling van die locaties op.

Vandaag zijn sensoren en camera’s in opmars die de plenoptische voorstelling nauwkeuriger proberen te benaderen. Denk maar aan omnidirectionele camera’s die een 360° panorama kunnen opnemen, dieptegevoelige camera’s die ook diepte-informatie registeren zodat de 3D structuur van de scène tastbaar wordt, puntenwolkcamera’s die dit realiseren met behulp van laserscanners (ook wel “LIDAR”) en lichtveldcamera’s die opgebouwd zijn uit meerdere camera’s in een roosterstructuur of camera’s met microlensjes voor de beeldsensor. Aan de visualisatiezijde worden dan stereoscopische beeldschermen of virtual reality brillen ingezet, of zelfs lichtveldschermen die helemaal geen speciale bril vereisen.

In het INTERFERE project werken we daarom holografische signaalverwerkingstechnieken uit die zo efficiënt zijn dat ze enerzijds de benodigde rekenkracht aanzienlijk reduceren. Zo werden reeds oplossingen ontwikkeld om hologrammen uit te rekenen op basis van punten wolken die meer dan 2500 maal efficiënter zijn dan bestaande oplossingen die brute kracht berekeningen uitvoeren. Anderzijds tracht INTERFERE ook efficiëntere datavoorstellingen te ontwerpen – denk maar aan de MPEG video codec voor hologrammen – met reeds hoge performantiewinsten als resultaat, waarbij we als het even kan ook de eigenschappen van het menselijk visueel systeem in rekening brengen. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij een nauwkeurigere plenoptische voorstelling met holografie als beeld van de toekomst.

ALBINISME: DE MYTHE ONTMASKERD…..

Albinisme is een genetische aandoening waardoor mensen een witte huid hebben en een lichte kleur ogen en haar. In Tanzania heeft ongeveer 1 op de 1400 mensen albinisme. In Europa kijken we al eens op van iemand met een erg witte huid, maar hun ongewone uiterlijk veroorzaakt regelrecht onbegrip in een samenleving waar de meerderheid van de mensen een donkere huidskleur heeft. Er is veel bijgeloof en er zijn talloze mythes over mensen met albinisme. Ze worden zeer zwaar en zelfs vaak gewelddadig gediscrimineerd. Op verschillende manieren wordt geprobeerd de diepgewortelde vooroordelen tegenover albinisme te veranderen, maar op welke manier kan dat het beste?

Albinisme: de mythe doorprikt

Er heerst een algemene overtuiging dat mensen met albinisme niet dezelfde capaciteiten hebben als alle andere mensen. Vaak gaan ze daardoor niet naar school. Ook kunnen ze moeilijk aan werk geraken omdat mensen liever niet iemand met albinisme in dienst nemen. In Tanzania bewerken veel mensen hun eigen land om rond te komen, maar ook dat is niet mogelijk omdat ze niet de hele dag in de brandende zon kunnen werken. Het is voor mensen met albinisme dus niet gemakkelijk om mee te draaien in de samenleving. Het wordt hen door bijgeloof en een gebrek aan kennis erg moeilijk gemaakt om een normaal en gezond leven te leiden.

 

 

WAT ALS JE MAAR ÉÉN HERSENHELFT HEBT?

Tegenwoordig weet men dat de hersenen niet statisch zijn, zoals vroeger werd gedacht, maar dynamisch en plastisch. Wat bedoelen we daarmee? Plasticiteit betekent veranderingen in de organisatie van de hersenen die kunnen optreden als onderdeel van de normale ontwikkeling en leerprocessen én na een hersenletsel.

Wat als je maar één hersenhelft hebt?

Dankzij de plasticiteit van de hersenen, kan het brein tot op bepaalde hoogte functieverlies na een hersenletsel, zoals een hersenbloeding of hersentumor, compenseren. Aangezien bij de meeste mensen de linker hersenhelft essentieel is voor taal, zal een acuut hersenletsel zoals een bloeding in de linker hersenhelft vaak taalproblemen zoals afasie veroorzaken. Toch kan er taalherstel optreden na zo’n hersenletsel door de plasticiteit van de hersenen. Zo zijn er ook mensen met een hersentumor in de linker hersenhelft die helemaal geen taalproblemen hebben doordat de hersenen zich tijdens de groei van de tumor hebben aangepast aan de nieuwe situatie. fMRI onderzoek toont in deze gevallen dat de rechter hersenhelft de functie van de beschadigde linker hersenhelft (tijdelijk) overneemt, wat taalproblemen kan compenseren. Maar de plasticiteit van het brein gaat nog veel verder. Dat bewijst dit filmpje over Jody, een merkwaardig meisje met één hersenhelft.

Starground….oh starbucks

Iedereen kent dit merk wel. Social media was er een tijdje gek van en het was destijds de ‘hype’ om koffie daar koffie te halen…..Starbucks. Bijna elke locatie waar er drukte heerst kom je wel eens starbuck zaak tegen. Nou ik ben de letterlijk vorm van streetbranding tegenkomen van starbucks. Ze hebben de straat weliswaar gebrandmerkt met hun logo.

Ik denk persoonlijk dat ze deze vorm van streetbranding hebben gebruikt omdat in de ochtend de meeste mensen hun hoofd een beetje laten hangen. En mocht je toevallig het logo van starbucks op de grond zien kan dit je tot verleiding brengen om daar snel een koffie te gaan halen om is goed wakker te worden en de dag te beginnen. Mocht wat ik denk juist vind ik het zeker een goed gevonden idee van reclame.

Starbuck focust zich niet alleen op koffie uiteraard. Maar wilt klanten van alle soorten aantrekken daarom zochten manieren

Omgeving: Brussel – Zuid, BE

 

Wow!

Deze vorm van streetbranding raakte mij op persoonlijk vlak heel erg. Amnesty international heeft mij de realiteit van de wereld waarin wij leven weer helemaal naar boven gehaald en vooral met deze vorm van ‘streetbranding’. Omdat wij het redelijk goed hebben hier vergeten we soms dat er plekken zijn in de wereld waar ervan wordt gedroomd om een leven te leiden die wij leiden. In vrede zonder al te veel problemen.

Deze reclamebord heeft me werkelijk sprakeloos achtergelaten. Dit was zo goed geïntegreerd in de omgeving dat ik deze persoonlijk de beste vond.

Amnesty international maakt met dit reclamebord duidelijk dat kindsoldaten nog lang niet wereld uit zijn en dat daaraan dringend iets aan gedaan moet worden. Het reclamebord spreek voor zichzelf……

Omgeving: Utrecht centraal, NL

 

Inderdaad sh*t!

 

Metamucil misschien heb je er al is over gehoord. Ik heb er persoonlijk nooit over gehoord maar het was zeker een grappige ontdekking. Het is namelijk een product voor constipatie . Dit vond ik persoonlijk toch één van de meest komische  reclamebordjes die ik gezien heb.

Ze hebben zeker goed gebruik gemaakt van hun omgeving en hebben die op speelse wijze geïntegreerd. Door namelijk ‘shit where did I leave my bike’ te plaatsen op een locatie die omringd wordt door fietsen was dit een schot in de roos. Daarbij hebben ze ook ‘sometimes shit is easier said than done’  erbij toegevoegd naast het product zelf. Ze hebben ten volste gebruik gemaakt van creativiteit en woordspeling.

Natuurlijk is het moeilijk om een keuze te maken welke ‘constipatie’ middel het beste blijkt maar metamucil staat vooral in Nederland te koop bij de meeste apotheken. Daarom is in de link hieronder ook alles over het product vermeldt en de mogelijke vragen daar rond.

Omgeving: Utrecht stad, NL